Pytania, zarzuty, zastrzeżenia do opinii OZSS – krytyka, polemika czy rozmowa o rozwiązaniach?

Dariusz Kustra, Sławomir Lasek

Abstrakt


Autorzy przedstawiają okoliczności opiniowania psychologiczno-pedagogicznego na zlecenie sądu w sprawach rodzinnych oraz charakteryzują specyfikę pracy specja­listy sądowego przy uwzględnieniu uwarunkowań formalnoprawnych i pedagogicz­no-psychologicznych związanych z rodzicielstwem oraz funkcjonowaniem rodziny w sytuacji konfliktu lub kryzysu. Koncentrują się na analizie zarzutów do wydawanych opinii, ich treści i wniosków końcowych, starając się rozpoznać stanowiska skarżących, ich motywacje, oczekiwania oraz traktując je jako dodatkowe źródło wiedzy, informa­cję zwrotną w kierunku doskonalenia swojej pracy, efektywniejszej realizacji zadań i rozwijania kompetencji w tym względzie. Odwołują się przy tym do piśmiennictwa, standardów etyki i metodologii badań oraz własnej analizy zarzutów skierowanych w formie pisemnej w latach 2021–2022 do 80 opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych w Sądzie Okręgowym w Kielcach.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.