Dobre praktyki współpracy sądu rodzinnego i OZSS. Perspektywa psychologa i sędziego

Marta Jarząbek-Słobodzian, Anna Szczyrek-Bizoń

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie problematyki współpracy praktyków – sędzie­go sądu rodzinnego i specjalisty psychologa Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – na rzecz dobra dziecka, a także próba przedstawienia charakteru ich pracy, trudności, z jakimi się mierzą, oraz rozwiązań, jakie mogłyby zostać wprowa­dzone w pracy zarówno diagnostów, jak i sędziów, aby ich współpraca układała się harmonijnie i przyczyniała się do wprowadzania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia dobra mało- i nieletnich.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.