Kryterium godnościowe w ochronie pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie – kilka uwag na kanwie instytucji przedawnienia

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Abstrakt


Godność osobista czy poczucie godności stają się istotne w szczególności wtedy, gdy człowiek znajduje się w sytuacji zagrożenia, w obliczu przemocy, strachu, ubez­własnowolnienia, traktowania jako przedmiot lub środek. Godność jest najłatwiej rozpoznawana wówczas, gdy jest zagrożona jako wartość w różnych sytuacjach społecznych. Celem niniejszego szkicu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy god­ność może stanowić kryterium ochrony osób, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy seksualnej? W związku z tym autorki wskazują na: (a) pojęcie godności, zwracając uwagę na to, że termin godność występuje w wielu znaczeniach; (b) naru­szenie godności dziecka jako skutek stosowania przemocy seksualnej; (c) instytu­cję przedawnienia w prawie karnym, z odniesieniem do argumentów podnoszonych w debacie społecznej i legislacyjnej odnośnie do wypełnienia obowiązku dostoso­wania przepisów Kodeksu karnego do konwencji stambulskiej w celu zapewnienia zgodności ze standardami konwencyjnymi w zakresie terminów przedawnienia prze­stępstw popełnionych na szkodę małoletnich, co wymaga wprowadzenia nowego typu przestępstw.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.