Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska, Joanna Płonka, Aleksandra Chodecka, Monika Zielona-Jenek, Maria Beisert

Abstrakt


Konsekwencje wykorzystania seksualnego dziecka mogą być znaczące nie tylko dla niego samego, lecz także dla szerszej grupy osób. W piśmiennictwie dostępne są przede wszystkim badania poświęcone zmianom w życiu i funkcjonowaniu rodziców dzieci z doświadczeniem wykorzystania. Z kolei zagadnieniu rodzeństwa tych dzieci i wpływu wykorzystania na nie – reakcji na jego ujawnienie, radzenia sobie z wpływem tego doświadczenia na wzajemne relacje – poświęcono jak dotąd mniej uwagi. Celem artykułu był przegląd dotychczasowych osiągnięć badawczych z tego mniej poznanego obszaru. Wątki, które uwidaczniają się w zrealizowanych badaniach, dotyczą m.in. intensywnych reakcji emocjonalnych związanych z ujawnieniem przemocy, podejmowania prób nadawania sensu temu, co się wydarzyło, zapewnienia wsparcia swojemu rodzeństwu, a także zachwiania dotychczasowej równowagi i pojawienia się trudności w relacji między rodzeństwem. W przywoływanych publikacjach zastosowanymi metodami badawczymi były zarówno metody ilościowe, jak i wywiady częściowo ustrukturyzowane oraz analiza tematyczna odpowiedzi uczestników na pytania otwarte.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.