Ochrona dziecka pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnej z perspektywy adwokata

Aleksandra Kluczewska

Abstrakt


Autorka, na co dzień praktykujący adwokat, podejmuje rozważania nad trudnym tematem, jakim jest obrona osoby oskarżanej o popełnienie przestępstwa seksual­nego na szkodę małoletniego dziecka. Wskazuje na możliwości odmowy podjęcia się takiej obrony, a także opisuje zasady związane z prowadzeniem postępowania z udziałem małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi z perspekty­wy adwokata. Autorka zwraca uwagę na to, że w tego typu postępowaniach z jednej strony należy zapewnić sprawcy skuteczną obronę, a z drugiej – ochronić małolet­niego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.