Wykorzystanie seksualne dziecka online

Katarzyna Pilarczyk-Parchanowicz

Abstrakt


Wykorzystanie seksualne dziecka online można zdefiniować jako wszelkie formy takiego wykorzystania, w których na jakimkolwiek etapie zostało wykorzystane środowisko online. Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych doniesień na temat specyfiki sprawców wykorzystujących nowe technologie w celu popełnienia przestępstwa seksualnego przeciwko dzieciom – przede wszystkim w zakresie wskazania cech odróżniających ich od sprawców przemocy seksualnej przeciwko dzieciom, którzy działają offline. W tym celu w pierwszej kolejności przedstawiono definicje omawianego zagadnienia i pojęć do niego pokrewnych. Następnie omówiono przegląd dotychczasowych badań nad tą grupą sprawców w celu zrozumienia, czy możemy rozpoznać pewne swoiste dla tego rodzaju przestępstwa sposoby działania i określić występowanie w tej grupie sprawców jakiś cech odróżniających ich od sprawców niedziałających w środowisku online. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że sprawców działających online wyróżniają zarówno warunki zewnętrzne, jak i ich cechy intrapsychiczne.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.