Wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni z perspektywy sprawcy – kto jest po drugiej stronie ekranu?

Katarzyna Staciwa

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni i naszkicowanie sylwetki sprawcy przemocy seksualnej ukierunkowanej na dzieci w środowisku online. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania cyberprzestrzeni i informacji o dwóch głównych kierunkach rozwoju omawianego zjawiska w tym środowisku – dotyczącym materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci oraz dotyczącym zachowań (np. uwodzenie, nagabywanie czy szantaż na tle seksualnym). Pozostałą część rozważań poświęcono wyzwaniom, które towarzyszą pracom nad modelem koncepcyjnym tego zjawiska, jak również trudnościom związanym z jego opisem terminologicznym i statystycznym. W części poświęconej sprawcy zaprezentowano przegląd najważniejszych pytań badawczych, które zostały zadane na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, jak również wybrane zagadnienia z odpowiedzi uzyskanych na te pytania przez różnych badaczy. Artykuł kończy się krótką dyskusją i uwagami dotyczącymi źródeł i metod zdobywania informacji na wskazany w tytule temat.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.