Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej – wyniki Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

Anzhela Popyk

Abstrakt


W artykule omówiono wyniki Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 dotyczące przemocy rówieśniczej. W tym badaniu na reprezentatywnej próbie (N = 2026) osób w wieku 11–17 lat wykazano, że 66% nastolatków w Polsce doświadcza co najmniej jednej z pięciu form przemocy rówieśniczej. Najczęstszą z nich była przemoc fizyczna ze strony innych dzieci (48%), a następnie przemoc psychiczna (44%). Prawie jedna piąta (18%) respondentów doświadczyła znęcania i prawie tyle samo (17%) badanych doświadczyło napaści zbiorowej. Sześć procent nastolatków w wieku 13–17 lat było ofiarą przemocy na randce z inną młodą osobą. Przedstawiono wyniki analizy zależności między sytuacją rodzinną i dysfunkcjami rodzinnymi a doświadczeniem przemocy rówieśniczej, a także między przemocą rówieśniczą a zachowaniami autodestrukcyjnymi – samookaleczaniem i próbami samobójczymi. Ponadto wskazano, kto najczęściej zostaje ofiarą przemocy rówieśniczej oraz kim najczęściej są sprawcy przemocy.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.