Doświadczenie zaniedbania fizycznego i psychicznego w ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie polskiej młodzieży na podstawie wyników Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

Katarzyna Drabarek, Szymon Szumiał

Abstrakt


Zaniedbanie jest jedną z form krzywdzenia dzieci, która ma poważne konsekwencje dla ich dalszego rozwoju. Mimo wysokiego rozpowszechnienia nie przyciąga ono  tyle uwagi badaczy, ile inne formy krzywdzenia. Artykuł przedstawia wyniki badania Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 dotyczące rozpowszechnienia i predyktorów zaniedbania wśród uczniów w polskich szkołach. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie (N = 1403) polskich nastolatków w wieku 12–17 lat z wykorzystaniem polskiej adaptacji Kwestionariusza wiktymizacji młodzieży (Juvenile Victimization Questionnaire). Pytania o zaniedbanie zarówno fizyczne, jak i emocjonalne dotyczyły sytuacji mających miejsce do 12 r.ż. respondenta. Okazało się, że 8% uczniów w Polsce doświadczyło zaniedbania fizycznego w dzieciństwie – statystycznie częściej były to dziewczyny. Z kolei zaniedbania emocjonalnego doświadczyła niemal co czwarta (23%) badana osoba – statystycznie częściej starsze dzieci zgłaszały jego doświadczenie przed 12 r.ż. niż dzieci młodsze. Przeprowadzone analizy wskazują na współwystępowanie zaniedbania z innymi formami wiktymizacji. Wyniki Diagnozy potwierdziły wysokie rozpowszechnienie zaniedbania wśród młodzieży i podkreśliły konieczność prowadzenia dalszych badań w celu lepszego zrozumienia tej formy krzywdzenia i jej konsekwencji. Konieczne jest także opracowanie skutecznych działań prewencyjnych uwzględniających współwystępowanie różnych form krzywdzenia dzieci.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.