Autor - szczegóły

Wróbel-Chmiel, Agnieszka, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska