Autor - szczegóły

Pasek-Gilarska, Angelika, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska