Autor - szczegóły

Rostańska–Ciach, Ewa, Laureatka IX edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci zorganizowanego w 2008 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie nagrodzonej pracy magisterskiej., Polska