Autor - szczegóły

Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Prokurator

  • Vol 13, No 4 (2014) - Articles
    Nielegalne pośrednictwo adopcyjne – kontrowersje związane z warunkami odpowiedzialności karnej z artykułu 211a kodeksu karnego
    Abstrakt  PDF