Autor - szczegóły

Błaszczyk, Magdalena, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Instytutu Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego