Autor - szczegóły

Kłobukowska, Magdalena, Fundacja Dzieci Niczyje, Polska