Autor - szczegóły

Keller-Hamela, Maria, Fundacja Dzieci Niczyje, Polska