Autor - szczegóły

Zielona-Jenek, Monika, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska