Autor - szczegóły

Plichta, Piotr, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

  • Vol 15, No 1 (2016) - Articles
    Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych
    Abstrakt  PDF