Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

(

(CRIN), Child Rights International Network

-

-, -, -
-, -

.

., Koalicja na rzecz Ochrony Bezpieczeństw, Koalicja na rzecz Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci

A

Ace, Kelly J., Prywatna praktyka, Wellington, Delaware, USA
Ahlén, Kerstin, Koordynator ds. Zdrowia Publicznego
Ahlers, Christoph J, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Amarowicz, Julia, Zespół Dziecięcy Stowarzyszenia OPTA
Amarowicz-Pietrasiewicz, Julia, Stowarzyszenie OPTA
Amarowicz-Pietrasiewicz, Julia, Stowarzyszenie " Bliżej Dziecka"
Ambroziak, Konrad, Fundacja Dzieci Niczyje, Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną (Brwinów)
Anda, Robert F., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Andrzejewski, Marek, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN
Aouil, Bassam, Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy
Appelt, Katarzyna, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Archanowicz-Kudelska, Katarzyna, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Atanassowa, Elena, State Agency for Child Protection
Augustyniak, Andrzej, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi
Augustyniak, Andrzej

B

Badura-Madej, Wanda, Collegium Medicum UJ, Kraków Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
Badura-Madej, Wanda, Zakład Psychologii Zdrowia CMUJ Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kraków
Baker, Gill, Birmingham Safeguarding Children Board
Bakermans-Kranenberg, Marian J., Leiden University, Leiden, Holandia
Bakermans-Kranenburg, Marian J., Centre for Child and Family Studies, Leiden University, Leiden, Holandia; Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), Leiden University, Leiden, Holandia
Banasiak-Parzych, Beata, Stowarzyszenie Latona
Baranowska, Barbara, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Barańska, Marta
Barth, Richard P, Uniwersytet Maryland, Baltimore
Barth, Richard P., Uniwersytet Maryland, Baltimore
Bartholdson, Örjan, Save the Children Sweden
Becker, Kamila, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży OPTA
Bednarska, Małgorzata, Zakłąd Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
Beier, Klaus M, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Beisert, Maria, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Beisert, Maria, Instytut Psychologii UAM, Poznań
Beisert, Maria, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Beisert, Maria, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Berent, Dominika, Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Berg-le Clercq, Tijne, Holenderski Instytut Młodzieży
Berliner, Lucy, Three Spring Inc., New Smyrna Neach, Florida
Bernier, Raphael, Klinika Pediatrii, Szkoła Medyczna w Keck Uniwersytet Południowej Kalifornii Centrum dla Dzieci Narażonych na Patologie
Berson, Ilene R., University of South Florida
Betnovim, Arnon, Great Ormond Street Hospital London, Wielka Brytania
Biederman, Jerzy, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
Bieńko, Mariola, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Bing, Vibeke, Manager ds. Rozwoju i Jakości
Block, Richard, Harborview Sexual Assault Center, Seattle, Washington
Boch, Robert, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
Bocheński, Maciej, Katedra Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowska Izba Adwokacka
Bolechała, Filip, Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Bonner, Barbara, University of Oklahoma, Health Sciences Center Center on Child Abuse and Neglect
Borkowska, Karolina, Laureatka III nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (2011), nagrodzona wyróżnieniem przez Rzecznika Praw Dziecka w konkursie na prace poświęcone prawom dziecka (2011)
Borucka, Anna, Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Bołdyrew, Aneta, Uniwersytet Humanityczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Brak, Brak, Brak
Brassard, Marla R., Uniwersytet Columbia
Bregin, Dorota
Brilleslijper-Kater, Sonja N., Academic Medical Center (AMC)
Bronte-Tinkew, Jacinta, Center for Scientific Review, National Institutes of Health
Broughton, Daniel, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
Broughton, Daniel, Georgetown University School of Medicine
Brown, Margot, Prevention Institute
Browne, Kevin D, Dyrektor Centre for Forensic and Family Psychology, Uniwersytet Birmingham, Wielka Brytania oraz Kierownik Ośrodka Referencyjnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. Opieki nad Dziećmi i Ochrony Dzieci
Browne, Kevin D., Instytut Psychologii Sądowej i Rodzinnej, University of Birmingham, Wielka Brytania
Browne, Kevin D., Ośrodek Psychologii Sądowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Browne, Kevin, Wydział Psychologii, Uniwersytet w Liverpoolu
Browne, Kevin D., University of Birmingham, Wielka Brytania
Browne, Kevin D., Wydział Psychologii, Uniwersytet w Liverpoolu
Browne, Kevin, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Brzozowska, Agata
Brzozowska, Maja, Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Budzik, Karolina, Komitet Ochrony Praw Dziecka
Budzyńska, Alicja, Fundacja Dzieci Niczyje
Buliński, Tarzycjusz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Burda, Piotr, Biuro Informacji Toksykologicznej, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
Burkhauser, Mary, Harvard Graduate School of Education
Bussmann, Kai D., Uniwersytet Marcina Lutra w Halle
Butollo, Asisa, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Błachno, Magdalena, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie
Bąbik, Aleksandra, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bąk, Agnieszka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Dzieci Niczyje

C

Carnes, Connie, National Children's Advocacy Center
Carpentier, Melissa, Oklahoma State University
Carr, John, The National Children’s Home (NCF)
Celej, Julia, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Chaffin, Mark, Wydział Pediatrii University of Oklahoma Heath Sciences Center w Oklahoma City
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Health Sciences Center (Zjednoczone Królestwo)
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Medical Center (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Chaffin, Mark, University of Oklahoma Health Sciences Center
Chodecka, Aleksandra, Instytut Psychologii UAM
Chou, Shihning, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Chołuj, Karolina, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Chołuj, Karolina, Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Chołuj, Karolina, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Ciechanowski, Jacek, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Cieślak, Ilona, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Cohen, Larry, Prevention Institute
Cohn Donelly, Anne, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
Cole, Robert E, Uniwersytet Rochester w Rochester
Corwin, David L., University of Utah
Cosson, Barbara, The Swinburne Institute, Swinburne University of Technology, Melbourne
Criag, Lema A, Forensic Psychology Practice Ltd., Willows Clinic, Birmingham, Wielka Brytania oraz Centre for Forensic and Family Psychology, Uniwersytet Birmingham, Wielka Brytania
Croft, Janet B., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Cross, Theodore P., RTI International
Cur, Urszula, psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Czajka, Krzysztof, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, Akademii Medycznej w Lublinie
czasopisma, Redakcja
czasopisma, Redakcja, Fundacja Dzieci Niczyje (Polska)
Czerederecka, Alicja, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Czub, Magdalena, Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Czub, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Polska)
Czub, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Czyż, Elżbieta, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Czyżewska, Monika, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Czyżewska, Monika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

D

Dachowska, Katarzyna, Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dajnowicz-Piesiecka, Diana, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Daniūnaitė, Ieva, Centrum Pomocy Dzieciom (Paramos vaikams centras), Litwa
Daro, Deborah, Chapin Hall Center for Children, University of Chicago, USA
Daro, Deborah, Centrum Chapin Hall, Uniwersytet w Chicago
Darżynkiewicz, Krystyna, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Davies, Phillip W., Wydział Socjologii, Georgia State University, Atlanta, USA
Dawid-Olczyk, Irena, La Strada. Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
Dawid-Olczyk, Irena, Fundacja La Strada
D’Addato, Agata, Eurochild
de Vet, Renée, Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology, Utrecht University
Dixon, Louise, Ośrodek Psychologii Sądowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Dobrzyńska-Mesterhazy, Agnieszka, Collegium Medicum UJ, Kraków
Dohnalik, Jan, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dolan, Pat, Narodowy Uniwersytet Irlandii w Galway
Doncker, Dirk De, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii, Oddział Psychiatryczny CAPRI ( Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute), Uniwersytet Antwerpski
Donovan, Kera L., Uniwersytet Columbia
Doring, Kamena, Children/s Legal Centre
Dorling, Kamena, The Children’s Legal Center, Wielka Brytania
Dołomisiewicz, Ewa, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Drab, Daria
Drab, Daria, Fundacja Dzieci Niczyje
Droegenmuller, William
Drozdowski, Leszek, Forum na rzeczy Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Dube, Shanta R., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Dudek, Marek, Dyżurnet.pl
Durda, Renata, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Durrant, Joan E., Wydział Nauk o Rodzinie, Uniwersytet w Manitoba, Kanada
Dymowski, Jacek, Ekspert zewnętrzny współpracujący z Katedrą Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Ekspertów THINKTANK
Dzierżawska-Popiołek, Anna, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
Dzwolak, Waldemar, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB
Dărăbuș, Ștefan, Hope and Homes for Children Romania
Dąbrowska, Marta, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

E

Eckenrode, John J., Uniwersytet Cornella w Ithaca
Edwards, Valerie J., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Europy, Rada

F

Falshaw, Louise, Królewski Inspektorat Więziennictwa, Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Farnicka, Marzanna, Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Fejfer-Szpytko, Joanna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Felitti, Vincent J., Southern California Permanente Medical Group, San Diego
Fenik, Katarzyna, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa Fundacja Dzieci Niczyje
Fenik, Katarzyna, Fundacja Dzieci Niczyje
Ferenc, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Filar, Marian, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Finkelhor, David, Crime Against Children Research Center, University of New Hampshire
Finkelhor, David, Uniwersytet w New Hampshire
Finkelhor, David, University of New Hamshire
Finkelhor,, David, Uniwersytet New Hampshire
Finkelhorn, David, Uniwersytet w New Hampshire, USA
Fisher, Jennifer, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
Fisher, Jennifer, Mayo Graduate School of Medicine
Fisher, Sara, Uniwersytet w Hajfie, Izrael
Fisher, Sara, Wydział Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Uniwersytet Cambridge, (Zjednoczone Królestwo)
Flåm, Anna Margarete, Szpital Uniwersytecki Norwegii Północnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
Florkowski, Antoni, Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Fluderska, Grażyna, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Friedrich, Wiliam N., Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
Friedrich, William N., Mayo Clinic
Friedrich, William N., Mayo Medical School
Friedrich, William N, Mayo Medical School
Friedrich, William N., Mayo Clinic, Minesota
Friedrich, William, Mayo Clinic i Mayo Medical School Rochester, USA

G

Gajewska, Dorota
Gajewska, Dorota, Fundacja Dzieci Niczyje
Gamrat, Małgorzata, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Garbarino, James, Centrum Praw Dziecka, Loyola University, Chicago
Gałecki, Piotr, Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Gańko, Natalia
Gańko, Natalia, Fundacja Dzieci Niczyje
Giedrytė, Renata, Instytut Prawny, Litwa
Giles, Wayne H., National Center for Chronic Desease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta
Gillies, Robyn M., University of Queensland
Girdwoyń, Katarzyna, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Glaser, Danya, University College London
Glaser, Danya, Wydział Neurobiologii, Szpital Dziecięcy Great Ormond Street, Londyn
Glaser, Danya, Międzynarodowy Instytut Praw Dziecka i Rozwoju Dziecka, University of Victoria (Kanada)
Glaser, Danya, Instytut Psychologii Klinicznej, Szpital Dziecięcy Great Ormond Street w Londynie (Zjednoczone Królestwo)
Glück, Tobias, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Goecker, David, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Graham, Elinor, The Swinburne Institute, Swinburne University of Technology, Melbourne Badacz rynku, Melbourne
Gromska, Jadwiga, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Grotecka, Monika, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Gruza, Ewa, Wydział Prawa i Administracji UW
Grużewska, Aneta, Fundacja Dzieci Niczyje, Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny MaterPater
Grzegorzewska, Iwona, Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Gudbrandsson, Braggi, Government Agency for Child Protection, Islandia
Guillemet, Stéphanie, ADSEA 29
Gwizdek, Bożena, Pedagog rodzinny w Ośrodku Usług Opiekuńczyczo-Wychowawczych z Zawierciu

H

Hainsworth, Jana, Eurochild
Halemba, Karolina, Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna w Poznaniu
Hamela, Maciej, student kierunku Wiedza o Kulturze Wydziału Polonistyki UW
Hamela, Małgorzata
Hamilton-Giachritsis, Catherine, Instytut Psychologii Sądowej i Rodzinnej, University of Birmingham, Wielka Brytania
Hamilton-Giachritsis, Catherine, University of Liverpool, Wilka Brytania
Hamilton-Giachritsis, Catherine, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Hanson, R. Karl, Kanadyjski Departament Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
Hart, Stuart N., Międzynarodowy Instytut Praw Dziecka i Rozwoju Dziecka, University of Victoria
Haugstvedt, Eli, Szpital Uniwersytecki Norwegii Północnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
Haś, Agnieszka, Instytut Ekspertyz Sadowych, Zakład Psychologii Sadowej
Heger, Astrid, Klinika Pediatrii, Szkoła Medyczna w Keck Uniwersytet Południowej Kalifornii Centrum dla Dzieci Narażonych na Patologie
Hejnoł-Mysliwiec, Mirela, Dyrektor Pracowni Kinezis
Henderson Jr, Charles R., Uniwersytet Cornella w Ithaca
Herbots, Katrien
Herczog, Mária, Narodowy Instytut Kryminologiczny, Stowarzyszenie na rzecz Rodziny, Dzieci i Młodzieży, Budapeszt
Heron,, Jon, Katedra Epidemiologii Pediatrycznej i Okołoporodowej, Univrsity of Bristol
Herrenkohl, Roy C., Lehigh University
Hershkowitz, Irit, Wydział Pracy Socjalnej, Uniwersytet w Hajfi e, Hajfa 31905, Izrael
Hershkowitz, Irit, Uniwersytet w Hajfie, Izrael
Hicks, Stephen, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
Hiller-Sturmhofel, Susane, Alcohol Research and Health
Hofman, Albert, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia
Holmes, Erin K., School of Family Life, Brigham Young University
Honoré, Justine, CNAPE
Horna, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje, Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW
Horna, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje, Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Horovitz, Dvora, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jerozolima, Izrael
Horwath, Jan, Wydział Badań Socjologicznych, Uniwersytet w Sheffield
Houston, Margaret, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
Houston, Margaret, Medical School, University of Saskatchewan (Kanada)
Hucp, Elena, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Huston, Aletha C., School of Human Ecology, University of Texas, Austin
Hyde, Stuart, Policja West Midlands

I

Ivens, Carla, Confidentiality Centre for Child Abuse
Iwaniec, Dorota, Wydział Pracy Socjalnej, Uniwersytet Królewski w Belfaście
Iwaniec, Dorota, Profesor emerytowny, Queen’s University w Belfaście (Polska)
Izdebska, Agnieszka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Izdebska, Agnieszka, Fundacja Dzieci Niczyje
Izdebska, Agnieszka, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Izdebska, Agnieszka, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Izdebska, Agnieszka, Fundacja Dzieci Niczyje Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna w Warszawie
Izdebska, Agnieszka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Izdebski, Ryszard, Zespół Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii, Collegium Medicum UJ

J

Jackowska, Aleksandra, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Jaddoe, Vincent W. V., Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia
Jagsch, Reinhold, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Janicki, Wojciech, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Janus, Tomasz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Jaros, Paweł J., Rzecznik Praw Dziecka II kadencji. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Slaski w Katowicach
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Śląski
Jaroszewska, Monika, Laboratorium Psychoedukacji, Specjalistyczna Poradnia OPTA
Jarzyna, Agata, Komitet Ochrony Praw Dziecka
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków
Jaśkiewicz–Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Józefowicz, Anna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Johnson, Rebecca, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Johnson, Toni Cavanagh, Practice Psychology, South Pasadena, California
Jones, Lisa M., Uniwersytet w New Hampshire, USA
Jones, Lisa M., Centrum Badań nad Przestępstwami Przeciwko Dzieciom, Uniwersytet New Hampshire
Jośko-Ochojska, Jadwiga, Śląski Uniwersytet Medyczny
Junik, Wioletta, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

K

Kalbarczyk, Piotr, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa
Kanics, Jyothi, Save the Children
Kantor, Viktoria, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Karasowska, Aleksandra, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Kasprzak, Tomasz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Kałucka, Renata, Fundacja Dzieci Niczyje
Kašlėjūtė, Gražina, Centrum Pomocy Dzieciom (Paramos vaikams centras), Litwa
Kühn, Gabriela, Fundacja Dzieci Niczyje
Kühn, Gabriela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska)
Kühn, Gabriela, Fundacja Dzieci Niczyje
Keller, Kamila, Zespół Dziecięcy Stowarzyszenia OPTA
Keller-Hamela, Maria, Fundacja Dzieci Niczyje
Kempe, C. Henry
Kendall-Tackett, Kathleen, University of New Hampshire, Durkham
Kicińska, Lucyna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Kicińska, Lucyna, Fundacja Dzieci Niczyje
Kielan, Aleksandra, Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kiembłowski, Piotr, Wydział Psychologii UW
Kilińska-Pękacz, Agnieszka, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Killén, Kari, Norweski Instytut Badań Społecznych, Oslo
Kita, Beata, Konsultant - psycholog ds. rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Kita, Beata, Osrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe
Kitzman,, Harriet J, Uniwersytet Rochester w Rochester
Klecka, Małgorzata, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Centrum Opieki Zastępczej w Lędzinach
Kmita, Dominik
Knefel, Matthias, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Knol, Kamila, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Knol–Michałowska, Kamila, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Knutson, John F., Wydział Psychologii, Uniwersytet Iowa
Kobyłecka, Magdalena, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Koeck, Siegfried, Szpital Uniwersytecki w Antwerpii, Oddział Psychiatryczny
Koendraadt, Frans, Pieter Baan Centre for Forensic Psychiatry (NIFP)
Kogan, Steven M., Center for Family Research, University of Georgia, USA
Kolankiewicz, Maria
Kolankiewicz, Maria, Uniwersytet Warszawski
Kolankiewicz, Maria, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Kolankiewicz, Maria, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
Kolko, David, Uniwersytet w Pittsburghu, Wydział Medycyny
Komorowska, Maria, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Konarska-Wrzosek, Violetta, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Konarska-Wrzosek, Violetta, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Konarska-Wrzosek, Violetta, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Konaszewska, Jolanta, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Konca-Wysocka, Izabela, OPS Warszawa Targówek
Kornas-Biela, Dorota
Kornatowska, Irena, Fundacja Dzieci Niczyje
Korycka, Ewa, specjalista ds. uzale¿nien i przemocy OPS Dzielnicy ¯oliborz m.st. Warszawy
Korzycka-Stalmach, Magdalena
Kosicka, Magdalena, Fundacja Dzieci Niczyje
Kosior, Renata, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie
Kosowicz, Agnieszka, Przedstawicielstwo UNHCR w Warszawie
Kowalska, Agnieszka, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Kowalski, Jarosław, Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie
Kowanetz, Małgorzata, Instytut Ekspertyz Sadowych, Zakład Psychologii Sadowej
Kołoło, Hanna, Zakład Epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Krasuski, Tomasz, Zakład Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Krawczak-Chmielecka, Agnieszka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Królak, Anna, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Krüger, Tim, Uniwersytet Duisburg–Essen
Krowicka, Urszula, Fundacja Dzieci Niczyje
Krzykowski, Grzegorz, Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Krzyżanowska–Zbucka, Joanna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Kubalski, Michał, Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Kubiak, Anna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Kubicka-Kraszyńska, Urszula
Kubicka-Kraszyńska, Urszula, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Kubicki, Paweł, Fundacja Dzieci Niczyje
Kubicki, Paweł, Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Kubik, Jacek, Komenda Główna Policji
Kuczyńska, Sylwia, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Kudanowska, Olga, Fundacja Dzieci Niczyje
Kukołowicz, Maria, Fundacja Dzieci Niczyje
Kurienė, Aušra, Centrum Pomocy Dzieciom (Paramos vaikams centras), Litwa
Kusz, Ewa, Centrum Ochrony Dziecka, Akademia Ignatianum w Krakowie
Kwaśny, Aneta, Fundacja Dzieci Niczyje
Kwaśny,, Aneta, Fundacja Dzieci Niczyje
Kwiatkowska-Darul, Violetta, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
Kłobukowska, Magdalena, Fundacja Dzieci Niczyje

L

Lamb, Michael E, Free School Lane, Cambridge, CB2 3RQ, Wielka Brytania
Lamb, Michael E., Wydział Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Uniwersytet Cambridge, Free School Lane, Cambridge, CB2 3RQ, Wielka Brytania
Lamb, Michael E., Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania
Lanes, Omer, Wydział Pracy Socjalnej, Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael
Lööf, Lars, Wydział ds. Dzieci Rady Państw Morza Bałtyckiego
Lechowska, Anna, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzie¿y SZANSA
Leeson, Maurice J., Children in Northern Ireland
Lelonkiewicz, Jacek, Ośrodek Terapii Rodzin w Łodzi Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
Lembrechts, Sara
Letourneau, Elizabeth, Medical University of South Carolina
Lewandowska, Karolina
Lewandowska, Karolina, Fundacja Dzieci Niczyje
Lewandowska, Marta, Fundacja Dzieci Niczyje
Liem, Marieke, Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology, Utrecht University
Lipovsky, Julie, College The Citadel, Charleston
Louis, Diana Garza, Rio Grande Counseling Center, Austin, Teksas
Lueger-Schuster, Brigitte, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Luijk, Maartje P.C.M., Erasmus University, Rotterdam, Holandia
Lyles, Annie, Prevention Institute
Lyon, Tomas D., University of Southerm California Law School

M

Madden, Christi, University of Oklahoma Health Sciences Center
Maiztegui, Concepción, Uniwersytet Deusto
Makaruk, Katarzyna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Makaruk, Katarzyna, Fundacja Dzieci Niczyje
Makaruk, Katarzyna, Fundacja Dzieci Niczyje (Polska)
Makaruk, Katarzyna
Makowski, Robert, Fundacja Dzieci Niczyje
Malec, Aleksandra, Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Malinkiewicz-Bryndza, Oga, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Marat, Ewa, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Marciński, Andrzej, Zakład Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Marshall, Liam E, Rockwood Psychological Services. Kingston, Canada
Marshall, William L, Rockwood Psychological Services. Kingston, Canada
Marszał, Joanna, Fundacja Dzieci Niczyje
May–Chahal, Corinne, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
Mazepa-Sobiak, Anna, Kampania medialna Kocham. Nie biję
Mazowiecka, Lidia, Ministerstwo Sprawiedliwości
Mazur, Joanna, Zakład Epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
McNamara, Justin, University of Queensland
Metz, Allison J. R., National Implementation Research Network, Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina
Michalak, Marek, Rzecznik Praw Dziecka IV i V kadencji, w latach 2011–2012. Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka – ENOC
Michalak, Marek, Rzecznik Praw Dziecka
Mierzwińska-Lorencka, Joanna, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uczelnia Heleny Chodkowskiej
Migdał, Katarzyna
Milner, Joel S., Wydział Psychologii, Centrum Badań nad Przemocą w Rodzinie i Nadużyciami Seksualnymi, Northern Illinois University, USA
Misiec, Monika, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Mitchell, Kimberly J., Uniwersytet New Hampshire
Mlicka, Elżbieta, Holenderskie Stowarzyszenie Psychologiczne
Morawska, Agnieszka, Fundacja Dzieci Niczyje
Morrison, Tony, Niezależny trener i konsultant
Morton-Bourgon, Kelly, Kanadyjski Departament Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
Moy, Yvonne, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Mróz-Sikorska, Agnieszka, Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI”
Mundt, Ingrid A, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Muram, David, State University of New York, USA
Myers, John
Myers, John E.B., McGeorge School of Law, Uniwersytet Pacyfiku w Sacramento

n

n.d, n.d, n.d
n.d, n.d
Naumann, Emila, Każdy, kto wie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Niedopełnienie obowiązku społecznego nie rodzi jednak żadnych sankcji prawnych. Obowiązek prawny zawiadomienia o p
Naumann, Emilia, Kancelaria Adwokacka
Naumann, Emilia, Fundacja Dzieci Niczyje
Nejman-Kalińska, Agnieszka, Fundacja Inna Perspektywa
Nelson-Gardell, Debra, Uniwersytet Stanu Alabama, Wydział Pracy Socjalnej
Nelson-Gardell, Debra, University of Alabama School of Social Work
Neutze, Janina, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Newell, Peter, Koordynator Globalnej Inicjatywy na rzecz Wyeliminowania Wszelkich Form Kar Fizycznych wobec Dzieci (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)
Niesiobędzka, Małgorzata, Uniwersytet w Białymstoku
Nitsch-Osuch, Aneta, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Noël, Jean-Francois, Międzynarodowe Biuro ds. Praw Dziecka (IBCR)
Nowak, Celina, Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

O

O'Brien, Matt D, Rockwood Psychological Services. Kingston, Canada
Oates, Kim, Szpital Dziecięcy w Westmead, Uniwersytet w Sydney
O’Toole, Brian, Szpital Dziecięcy w Westmead, Uniwersytet w Sydney
Obuchowska, Irena, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ohio Pedioatric Sexual Abuse Protocol, Szpital Dziecięcy w Cincinnati
Olds, David L., Uniwersytet Kolorado, dyrektor Centrum Badań Prewencyjnych na rzecz Zdrowia Dziecka i Rodziny w Denver
Olejniczak, Dominik, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Olewicz, Ewa, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku
Olszewska, Agnieszka, Polskie Centrum Mediacji
ONZ, -, Rada Gospodarcza i Społeczna, Organizacja Narodów Zjednoczonych
Op de Beeck, Hanne
Orgassa, Ute Cornelia, University of Alabama School of Social Work
Oros, Adrian, Hope and Homes for Children Romania
Osiak, Katarzyna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Ossowska, Anna, Fundacja Dzieci Niczyje
Ostaszewski, Krzysztof, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Ostaszewski, Krzysztof, Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Osytek, Joanna, www.oskarek.org
Otffinowska, Anna
Otowska, Joanna, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Out, Dorothée, Centre for Child and Family Studies, Leiden University, Leiden, Holandia

P

Padło, Władysław, Komenda Główna Policji
Page, Jacqueline, University of Tennessee Health Sciences Center
Palmer, Tink, Marie Collins Foundation, Wielka Brytania
Palmer, Tink, Stop it Now
Palmer, Tink, Stop it Now! UK and Ireland
Parkinson, Patric, Szpital Dziecięcy w Westmead, Uniwersytet w Sydney
Parvanova, Boriana, Habitat for Humanity Bułgaria
Pasek-Gilarska, Angelika, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pawlak-Jordan, Beata, Fundacja Dzieci Niczyje
Pawłowska, Barbara, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Petkutė, Erna, Centrum Pomocy Dzieciom (Paramos vaikams centras), Litwa
Piekarska, Anna, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
Piekarska, Anna, Auckland University of Technology (Newa Zelandia)
Piekarska, Anna, The University of Southern Queensland, Australia (Australia)
Piekarska, Anna, Auckland University of Technology, Nowa Zelandia (Polska)
Pieniążek, Diana Teresa, Fundacja Dzieci Niczyje
Pieńkowska, Elżbieta, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Szczeciński Zespół Szkół Specjalnych w Gorzowie Wlkp.
Pieńkowska, Elżbieta, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Szczecinski Zespół Szkół Specjalnych w Gorzowie Wlkp.
Pilarczyk, Katarzyna, Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii Zaburzeń Odżywiania i Problemów Jedzeniowych
Pisarska, Agnieszka, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Pisula, Ewa, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Plichta, Piotr, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Plichta, Piotr, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska)
Plichta, Piotr, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Podlewska, Justyna
Podlewska, Justyna, Fundacja Dzieci Niczyje
Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Prokurator
Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Prokurator (Polska)
Pomarańska-Bielecka, Małgorzata, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Pomarańska–Bielecka, Małgorzata, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
Popławska, Agnieszka, Fundacja Dzieci Niczyje
Popławska, Agnieszka
Pospiszyl, Irena, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Prescott, David, Sand Ridge Secure Treatment Center, Mauston, Wisconsic
Prusak, Jacek, SJ, Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie
Przybysz, Monika, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Pyżalski, Jacek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pyżalski, Jacek, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Pyżalski, Jacek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Q

Quale, Ethel, Projekt COPINE University College Cork

R

Reece, Robert M., Tufts University School of Medicine
Reed, L. Dennison, Nova Southeastern University
Reichenberg, Judita, Regionalne Biuro UNICEF dla krajów Europy Środkowo - Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
Reichenberg, Judita, Regionalne Biuro UNICEF dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
Riem, Madelon M. E., Centre for Child and Family Studies, Leiden University, Leiden, Holandia; Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), Leiden University, Leiden, Holandia
Rodak, Magdalena, Miesiecznik” Dziecko”
Rogers, Richard, Wydział Psychologii University of North Texas
Romańczak, Sylwia
Romańska, Marzenna, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ
Rombouts, Serge A.R.B., Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), Leiden University, Leiden, Holandia; Institute of Psychology, Leiden University, Leiden, Holandia; Department of Radiology, Leiden University Medical Centre, Leiden, Holandia
Rostańska-Ciach, Ewa, Laureatka IX edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci zorganizowanego w 2008 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie nagrodzonej pracy magisterskiej.
Rostańska–Ciach, Ewa, Laureatka IX edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci zorganizowanego w 2008 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie nagrodzonej pracy magisterskiej.
Roszkowska, Gabriela, Fundacja Dzieci Niczyje
Roszkowska, Magdalena, Fundacja Dzieci Niczyje
Rożen, Monika
Ruchel, Agata, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Russo, M. Jean, Lehigh University
Rustecka-Krawczyk, Anna, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
Rutkowski, Rafał, Zakład Karny, Rzeszów
Rybińska, Katarzyna, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
Rydz, Sylwia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Rymaszewska, Grażyna, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku
Rżanek, Katarzyna, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Rękawiecka, Małgorzata, Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”

S

Sajkowska, Monika, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Fundacja Dzieci Niczyje
Sajkowska, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje
Sajkowska, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje (Polska)
Sajkowska, Monika, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Sajkowska, Monika, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Fundacja Dzieci Niczyje
Sajkowska, Monika
Sajkowska, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
Sajkowska, Monika, Fundacja Dzieci Niczyje Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Sajkowska, Monika, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Sakowska, Izabela, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Warszawa
Sakowski, Krzysztof, Prokuratura Rejonowa, Pruszków
Santibáñez, Rosa, Uniwersytet Deusto
Scalisi, Raffaella, Associazione Il Melograno — Centro Informazione Maternità e Nascita
Schaefe, Gerard A, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Senior, Andy, Action for Children
Serran, Geris A, Rockwood Psychological Services. Kingston, Canada
Shafran, Constance R., Prywatna praktyka, Malibu, California
Shafran, Constance R.
Shrimpton, Sandra, Szpital Dziecięcy w Westmead, Uniwersytet w Sydney
Sidebotham, Peter, Instytut Zdrowia Dziecka
Sikorska-Koza, Agnieszka, Laureatka X edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci, zorganizowanego w 2009 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie pracy magisterskiej, która zajęła I miejsce w tym konkursie.
Sikorska–Koza, Agnieszka, Laureatka X edycji konkursu prac magisterskich, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci, zorganizowanego w 2009 r. przez Fundację Dzieci Niczyje. Artykuł opracowany na podstawie pracy magisterskiej, która zajęła I miejsce w tym konkursie.
Silovsky, Jane, University of Oklahoma Health Sciences Center
Silovsky, Jane F., University of Oklahoma Health Sciences Center
Silovsky, Jane F., University of Oklahoma Medical Center
Silver, Henry K.
Silverman, Frederic N.
Simone, Monique, Centrum Badań nad Przestępstwami Przeciwko Dzieciom, Uniwersytet New Hampshire
Sitarz, Olga, Uniwersytet Slaski, Uniwersytet Warszawski Prawa
Skórzyńska, Hanna, Międzywydziałowa Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Skierkowska, Marta, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Skierkowska, Marta, Fundacja Dzieci Niczyje
Skierkowska, Marta, Fundacja Dzieci Niczyje (Polska)
Skowrońska, Mariola, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Skowroński, Dariusz, Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Skrzypczyk, Witold, Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia
Skrzypczyk, Witold, Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi
Sobolewska, Zoja, Fundacja Dzieci Niczyje
Sosnowski, Tomasz, Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Spatz Widom, Cathy, Medical School, New Jersey
Spiridonow, Katarzyna, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Sroka, Wojciech, Zakład Karny, Rzeszów
Starzomska, Małgorzata, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Stasińska, Marta, Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego, Kraków
Steele, Brandt F.
Steinborn, Małgorzata, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ
Stencel, Elżbieta, Dom Dziecka nr 11 w Warszawie
Stern, Paul, Prokuratura Okręgowa w Snohomish
Stolarz, Magdalena, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Strona, Marcin, Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Strynckx, Steven, EXPOO, Centrum Wiedzy o Wsparciu Rodzicielstwa, Bruksela
Strzelecka, Joanna, Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna
Study Team, ALSPAC, Univrsity of Bristol
Suda, Aneta, Zespół do spraw Handlu Ludźmi Departament Polityki Migracyjnej MSWiA
Sullivan, Patricia M., Boys Town National Research Hospital
Swanson, Heather, Szpital Dziecięcy w Westmead, Uniwersytet w Sydney
Szaszkiewicz, Wanda, Zespół Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii, Collegium Medicum UJ
Szczepaniak, Anna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Szeredzinska, Renata
Szeredzińska, Renata, Koordynator Koalicji
Szredzińska, Renata, Fundacja Dzieci Niczyje
Szredzińska, Renata, Fundacja Dzieci Niczyje
Szredzińska, Renata, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska)
Szul, Joanna, Współpracowniczka Fundacji „Nie lękajcie się”
Szulik, Małgorzata, Fundacja Dzieci Niczyje
Szumski, Filip, Instytut Psychologii UAM, Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński
Szymańczak, Jolanta, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
Szymańczak, Jolanta, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP
Szymańska-Pytlińska, Marta, Instytut Psychologii UAM
Słyk, Jerzy, Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

T

Tashevska, Mila, State Agency for Child Protection
Tatelbaum, Robert C, Uniwersytet Rochester w Rochester, Szpital Genesee w Rochester
Tharner, Anne, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia; Leiden University, Leiden, Holandia
Thompson, Ross A., Uniwersytet Kalifornijski, Davis
Ticson, Lynne, Klinika Pediatrii, Szkoła Medyczna w Keck Uniwersytet Południowej Kalifornii Centrum dla Dzieci Narażonych na Patologie
Tiemeier, Henning, Erasmus Medical Center, Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology, Rotterdam, Holandia
Toeplitz-Winiewska, Małgorzata, Wydział Psychologii SWPS, Wydział Psychologii UW
Tohatan, Radu, Hope and Homes for Children Romania
Tomlinson, Jo, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
Travers, Nele, EXPOO, Centrum Wiedzy o Wsparciu Rodzicielstwa, Bruksela
Trocha, Olga, Fundacja Dzieci Niczyje
Trocha, Olga
Trocha, Olga, radca prawny
Trocha, Olga, Fundacja Dzieci Niczyje
Trojanowska, Paulina, Uniwersytet Warszawski
Tryburcy, Maciej, Student Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
Trąbińska-Haduch, Marlena, Fundacja Dzieci Niczyje
Trąbińska-Haduch, Marlena, Centrum Medyczne „Żelazna”; Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny MaterPater
Trąbińska–Haduch, Marlena, Fundacja Dzieci Niczyje
Turbow, Daniel, Sędzia Sądu Rodzinnego, Nowy Jork
Tuszkiewicz-Misztal, Ewa, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, Akademii Medycznej w Lublinie
Tuszyńska, Anna, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „Klanza”– Oddział Białostocki
Tutnjevic, Tamara, Regionalne Biuro UNICEF dla krajów Europy Środkowo - Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw
Tutnjevic, Tamara, Regionalne Biuro UNICEF dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw (Polska)
Tłuściak-Deliowska, Aleksandra, Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

U

Urban, Ewa, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Warszawa
Urmańska, Wanda
Uławska, Magdalena, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii przy UAM w Poznaniu

v

van IJzendoorn, Marinus H., Centre for Child and Family Studies, Leiden University, Leiden, Holandia; Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), Leiden University, Leiden, Holandia
van IJzendoorn, Marinus H., Leiden University, Leiden, Holandia; Erasmus University, Rotterdam, Holandia
Velasquez, Oralia, Klinika Pediatrii, Szkoła Medyczna w Keck Uniwersytet Południowej Kalifornii Centrum dla Dzieci Narażonych na Patologie
Verhulst, Frank C., Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia
Vlieghe, Kathy

W

Wach, Ewa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków
Wach, Ewa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Wach, Ewa, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Wagner, Iwona, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wajerowska-Oniszczuk, Barbara, Sędzia Sądu Rejonowego w Żorach
Walsh, Wendy A., Centrum Badań nad Przestępstwami Przeciwko Dzieciom, Uniwersytet New Hampshire
Waluk, Janina, Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji
Wantoła-Szumera, Magdalena, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Warzeszkiewicz, Joanna, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna, Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Waszyńska, Katarzyna, Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wójcik, Szymon, Fundacja Dzieci Niczyje
Wójcik, Szymon, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Wójcik, Szymon, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski
Wójcik, Szymon, Fundacja Dzieci Niczyje
Wójcik, Szymon, Fundacja Dzieci Niczyje, Uniwersytet Warszawski
Wójcik, Szymon (Polska)
Wójcik, Szymon, Uniwersytet Warszawski
Wójcik, Wioletta, Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Zdrowia Uniwersytet Śląski, Katowice
Weindl, Dina, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Wesołowska, Anna, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Wichot, Justyna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Wildner, Ewelina
Willems, Nele
Williams, Anne, Konsultant ds. Dziecka i Rodziny
Williams, Javonda, Uniwersytet Stanu Alabama, Wydział Pracy Socjalnej
Wilson, Charles, National Children's Advocacy Center
Winter, Jan, Wolny Uniwersytet w Brukseli ( VUB), Wydział Psychologii i Nauk Edukacyjnych
Wiśniewski, Marcin, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
Wiśniewski, Marcin, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Wojciechowska, Julita, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojtas, Marta, Fundacja Dzieci Niczyje
Wojtasik, Marcin
Wojtasik, Łukasz, Fundacja Dzieci Niczyje
Wojtasik, Łukasz, Fundacja Dzieci Niczyje (Polska)
Wojtasik, Łukasz
Wojtkowska, Beata, Fundacja Dzieci Niczyje
Wolak, Janis, Uniwersytet New Hampshire
Wolak-Chmiel, Maria, Fundacja Inna Perspektywa
Wrzesień, Agnieszka, Fundacja Dzieci Niczyje
Wypych, Małgorzata, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Włodarczyk, Joanna, Fundacja Dzieci Niczyje, Uniwersytet Warszawski
Włodarczyk, Joanna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska)
Włodarczyk, Joanna, Fundacja Dzieci Niczyje
Wąsikowska, Teresa, psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Węgrzynowska, Joanna, Stowarzyszenie " Bliżej Dziecka"
Węgrzynowska, Joanna, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

Z

Zawadzka, Agnieszka, Polskie Centrum Mediacji
Zawadzka, Gabriela, Fundacja Dzieci Niczyje
Zielińska, Eleonora, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Zielona-Jenek, Monika, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
Zielona-Jenek, Monika, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań
Zielona-Jenek, Monika, Instytut Psychologii UAM, Poznań
Zielona–Jenek, Monika, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zmarzlik, Jolanta, Fundacja Dzieci Niczyje
Zmarzlik, Jolanta, Fundacja Dzieci Niczyje
Zygmunt-Hernandez, Katarzyna, Fundacja Dzieci Niczyje

Ł

Łagowska, Małgorzata, OPS Warszawa Praga Południe
Łucka, Izabela, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku

Ś

Ścisłowska, Grażyna M.
Świątkowska, Ewa, Szpital Dziecięcy im. prof. dra Jana Bogdanowicza SPZOZ

Š

Švekere, Ginta, Centrum „Dardedze”, Ryga

Ż

Żurkowska, Dorota, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ž

Žukauskaitė, Judita, Instytut Prawny, Litwa