Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Jabłońska, Karolina, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Jackowska, Aleksandra, Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Jadczak-Szumiło, Teresa, ITEM – Centrum Psychologiczne, Żywiec
Jaddoe, Vincent W. V., Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia
Jagsch, Reinhold, Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego
Janicki, Wojciech, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
Janus, Tomasz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Jaros, Paweł J., Rzecznik Praw Dziecka II kadencji. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jarosz, Ewa, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Śląski (Polska)
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Slaski w Katowicach
Jarosz, Ewa, Uniwersytet Śląski
Jaroszewska, Monika, Laboratorium Psychoedukacji, Specjalistyczna Poradnia OPTA
Jarzębińska, Aneta, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Jarzyna, Agata, Komitet Ochrony Praw Dziecka
Jasielska, Aleksandra, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sadowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków
Jaśkiewicz-Obydzińska, Teresa, Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Jaśkiewicz–Obydzińska, Teresa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Jazłowska, Anna, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Johnson, Rebecca, Ośrodek Psychologii Sadowej i Rodzinnej, Uniwersytet w Birmingham
Johnson, Toni Cavanagh, Practice Psychology, South Pasadena, California
Jones, Lisa M., Centrum Badań nad Przestępstwami Przeciwko Dzieciom, Uniwersytet New Hampshire
Jones, Lisa M., Uniwersytet w New Hampshire, USA
Jośko-Ochojska, Jadwiga, Śląski Uniwersytet Medyczny
Józefowicz, Anna, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Junik, Wioletta, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy