Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

n

n.d, n.d, n.d
n.d, n.d
Nadachewicz, Katarzyna, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Najda, Magdalena, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Naumann, Emila, Każdy, kto wie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Niedopełnienie obowiązku społecznego nie rodzi jednak żadnych sankcji prawnych. Obowiązek prawny zawiadomienia o przestępstwie sp
Naumann, Emilia, Kancelaria Adwokacka
Naumann, Emilia, Fundacja Dzieci Niczyje
Need, Ariana, Department of Public Administration, Institute of Innovation and Governance Studies, University of Twente, Enschede, Holandia
Nejman-Kalińska, Agnieszka, Fundacja Inna Perspektywa
Nelson-Gardell, Debra, Uniwersytet Stanu Alabama, Wydział Pracy Socjalnej
Nelson-Gardell, Debra, University of Alabama School of Social Work
Neutze, Janina, Instytut Seksuologii i Medycyny seksualnej, klinika Uniwersytecka Charite Campus Mitte, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy
Newell, Peter, Koordynator Globalnej Inicjatywy na rzecz Wyeliminowania Wszelkich Form Kar Fizycznych wobec Dzieci (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)
Niesiobędzka, Małgorzata, Uniwersytet w Białymstoku
Nitsch-Osuch, Aneta, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Noël, Jean-Francois, Międzynarodowe Biuro ds. Praw Dziecka (IBCR)
Nowak, Celina, Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego