Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

ISSN: 1644-6526

eISSN: 2545-3475


Vol 21, No 2 (2022): Zadania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

Spis treści

Magdalena Szafranek
PDF
9-12
Magdalena Błaszczyk
PDF
13-34
Bartłomiej Witucki
PDF
35-56
Marta Porembska, Kaja Odolczyk
PDF
57-77
Dariusz Kustra, Sławomir Lasek
PDF
78-106
Marta Jarząbek-Słobodzian, Anna Szczyrek-Bizoń
PDF
107-134
Maciej Andrzejewski
PDF
135-157
Annemieke A., J. Konijnendijk, Magda M. Boere-Boonekamp, Maria E. Haasnoot, Ariana Need
PDF
158-186