Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Czasopismo posiada 20 punktów MEiN wg Komunikatu MEiN z dnia 17.07.2023 r.

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

ISSN: 1644-6526

eISSN: 2545-3475


Vol 22, No 2 (2023): Wykorzystanie seksualne dziecka – perspektywa prawna i psychologiczna

Spis treści

Magdalena Szafranek
PDF
1-11
Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska, Joanna Płonka, Aleksandra Chodecka, Monika Zielona-Jenek, Maria Beisert
PDF
12-37
Agnieszka Kmiecik-Wojnicz
PDF
38-80
Błażej Kmieciak
PDF
81-103
Marta Flis-Świeczkowska
PDF
104-132
Aleksandra Kluczewska
PDF
133-151
Paweł Czarnecki
PDF
152-184
Julia I. Rudolph, Melanie J. Zimmer-Gembeck, Kerryann Walsh
PDF
185-222