Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Czasopismo posiada 20 punktów MEiN wg Komunikatu MEiN z dnia 17.07.2023 r.

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

ISSN: 1644-6526

eISSN: 2545-3475


Vol 22, No 4 (2023): Diagnoza skali krzywdzenia dzieci i młodzieży

Spis treści

Magdalena Szafranek
PDF
1-11
Szymon Wójcik, Szymon Szumiał
PDF
12-36
Anzhela Popyk
PDF
37-62
Katarzyna Drabarek, Szymon Szumiał
PDF
63-80
Katarzyna Pilarczyk-Parchanowicz, Joanna Płonka, Agnieszka Izdebska
PDF
81-115
Szymon Wójcik, Katarzyna Makaruk, Katarzyna Drabarek, Szymon Szumiał
PDF
116-136
Katarzyna Makaruk, Szymon Szumiał
PDF
137-161
Nicole Racine, Audrey-Ann Deneault, Raela Thiemann, Jessica Turgeon, Jenney Zhu, Jessica Cooke, Sheri Madigan
PDF
162-192