Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Czasopismo posiada 20 punktów MEiN wg Komunikatu MEiN z dnia 17.07.2023 r.

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

ISSN: 1644-6526

eISSN: 2545-3475


Vol 22, No 3 (2023): Sprawstwo wykorzystania dziecka

Spis treści

Magdalena Szafranek
PDF
9 – 12
Beata Pastwa-Wojciechowska
PDF
13-41
Mateusz Greń-Cyganek
PDF
42-61
Beata Czarnecka-Dzialuk
PDF
62-78
Katarzyna Pilarczyk-Parchanowicz
PDF
79-93
Katarzyna Staciwa
PDF
94-113
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
PDF
114-130
Nadine McKillop, Susan Rayment-McHugh, Richard Bojack
PDF
131-168