Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka


Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Vol 15, No 1 (2016)

Spis treści

Lucyna Kicińska
PDF
76-92
Katarzyna Makaruk
PDF
53-75
Piotr Plichta
PDF
27-52
Joanna Węgrzynowska
PDF
9-26