Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka


Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Vol 16, No 3 (2017): Seksualizacja dzieci

Spis treści

Monika Zielona-Jenek
PDF
9-36
Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Piotr Michalski
PDF
37-63
Katarzyna Pilarczyk
PDF
64-82
Dagmara Dobosz, Katarzyna Front-Dziurkowska
PDF
83-102
Łukasz Tomczyk, Rene Szotkowski, Kamil Kopecký
PDF
103-118
Aleksandra Jasielska, Renata Maksymiuk
PDF
119-138