Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka


Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.


Vol 17, No 1 (2018): Przemoc rówieśnicza

Spis treści

Adrian Bartha
PDF
9-29
Jacek Pyżalski
PDF
30-45
Aleksandra Tłuściak-Deliowska
PDF
46-67
Julia Barlińska, Dominik Lalak, Anna Szuster
PDF
68-95
Jowita Wycisk
PDF
96-114
Katarzyna Nadachewicz
PDF
115-126
Martyna Dziekan, Roberto Baiocco, Antonio Chirumbolo, Fiorenzo Laghi, Mara Morelli, Dora Bianchi, Michał Misiak, Piotr Sorokowski
PDF
127-144