Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka


Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Vol 15, No 2 (2016): Konsekwencje traumy w dzieciństwie

Spis treści

Agnieszka Izdebska
PDF
9-31
Anna Kubiak
PDF
32-55
Katarzyna Pilarczyk
PDF
56-72
Beata Pastwa-Wojciechowska, Agnieszka Izdebska
PDF
73-92
Katarzyna Appelt, Julita Wojciechowska
PDF
93-122
Monika Zielona-Jenek
PDF
123-146
Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska
PDF
147-170
Redakcja czasopisma
PDF