Vol 16, No 4 (2017)

Kary fizyczne

Spis treści

Paweł Tomanek
PDF
9-34
Ewa Jarosz
PDF
35-54
Joanna Szafran
PDF
55-80
Joanna Włodarczyk
PDF
81-107
Katarzyna Makaruk, Renata Szredzińska
PDF
108-129
Grzegorz Libor
PDF
130-146
Agnieszka Wróbel-Chmiel
PDF
147-165
Elizabeth T. Gershoff, Shawna J. Lee, Joan E. Durrant
PDF
166-204