Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Czasopismo jest zindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

ISSN: 1644-6526

eISSN: 2545-3475


Vol 17, No 3 (2018): Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży

Spis treści

Aleksandra Kielan, Dominik Olejniczak
PDF
9-26
Alicja Budzyńska, Katarzyna Makaruk
PDF
27-41
Krzysztof Ostaszewski
PDF
42-62
Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
PDF
63-74
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach
PDF
75-85
Marta Flis-Swieczkowska
PDF
86-102
Philip Baiden, Shannon L. Stewart, Barbara Fallon
PDF
102-137