Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka


Kwartalnik ?Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka? znajduje si? wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy??szego w cz???ci B (9 punkt??w).

Vol 16, No 3 (2017): Seksualizacja dzieci

Spis treści

Monika Zielona-Jenek
PDF
9-36
Katarzyna Makaruk, Joanna W??odarczyk, Piotr Michalski
PDF
37-63
Katarzyna Pilarczyk
PDF
64-82
Dagmara Dobosz, Katarzyna Front-Dziurkowska
PDF
83-102
, Rene Szotkowski, Kamil Kopeck??
PDF
103-118
Aleksandra Jasielska, Renata Maksymiuk
PDF
119-138